Bilden visar en filmkamera.

Vodd: Fjärr- och distansundervisning

I detta avsnitt diskuterar vi fjärr- och distansundervisning med utgångspunkt i de krav som ställs på tvåspråkig undervisning i svenskt teckenspråk. 

Vodd: Fjärr- och distansundervisning
Publicerat fredag 18 juni 2021