Vodd: Ett samtal med Birgitta Ozolins

Med anledning av 40-årsjubileet för svenskt teckenspråk som undervisningsspråk samtalar vi med Birgitta Ozolins om hur det var innan erkännandet den 14 maj 1981. Hon berättar om när hon lärde sig teckenspråk, hur det var på "dövstumskolan" som det då hette förr och hur synen på svenskt teckenspråk såg ut innan forskning inleddes. Hon blev sedan involverad i forskning i svenskt teckenspråk med fokus på döva barns språkutveckling. 

Ett samtal med Birgitta Ozolins

Publicerat tisdag 22 juni 2021