Studera på högskola

Efter gymnasiet kan det bli aktuellt att läsa vidare på högskolan. Som blivande student med funktionsnedsättning har du rätt att så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Samordnare av pedagogiskt stöd

Vid de allra flesta lärosäten finns en särskild kontaktperson och samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

Kontakt i god tid

Vissa åtgärder, däribland att rekrytera teckenspråkstolkar, kräver planeringstid. Det är därför viktigt att blivande studenter redan i samband med ansökan, tar kontakt med samordnaren vid aktuellt universitet eller högskola.

Om att vara student på högskola och ha en funktionsnedsättning kan du läsa mer om på webbplatsen studera.nu.

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan

Vi får möta lärarstudenten Ivan Cosic på Örebro Universitet. Han växlar varje dag mellan sina båda språk och för att klara sina studier använder han sig också av teckenspråkstolkning.

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan, på teckenspråk

Publicerat torsdag 6 februari 2020