Boende under studier på riksgymnasium

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasier för elever med rörelsehinder har rätt att söka plats på ett elevboende på orten där du studerar.

Vem ansvarar för att ordna med plats på elevboende? 

I Stockholm, Kristianstad och Umeå är det respektive kommun som tillhandahåller och ansvarar för placeringen. I Göteborg är det stiftelsen Bräcke diakoni som ansvarar för att tillhandahålla och placera de som söker en plats på elevboende.

Så här ansöker du om plats på ett elevboende

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tar emot och administrerar ansökningarna om plats på ett elevboende. Beslut om en plats på ett elevboende tas i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Kriterier för plats på elevboende

För att bli beviljad plats på ett elevboende ska något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Lång restid mellan ordinarie bostad och skola

Om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar per dag ska plats på elevboende beviljas.

  • Särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning påverkar möjligheterna att klara dagliga resor kan en plats beviljas på elevboendet. Beskriv och argumentera i ansökan.

Ansökningsblankett

Ansökan till elevboende (PDF-dokument, 80 bytes)

Avgifter och bidrag

Föreskrifter om avgifter för kost och logi för vissa elever som har plats på skolans boende på Skolverkets webbplats

Hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du som har plats i skolans boende söka bidrag för kost, logi och för vissa hemresor.

Publicerat måndag 14 september 2020