Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder

Elever med svåra rörelsehinder har möjlighet att söka till någon av landets fyra riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning. Här får du information om vilka som kan bli antagna till Rh-anpassad utbildning, hur ansökan går till och hur du söker om boendeplats om du har behov till detta. 

Fyra riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasierna med Rh-anpassad utbildning finns i

Undervisning ges inom den kommunala gymnasieskolan.

Vem ansvarar för ansökningar till riksgymnasierna?  

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning fattar beslut om du har rätt till Rh-anpassad gymnasieutbildning. 

Skicka in din ansökan senast 15 januari

Du skickar ansökan för läsåret 2021-2022 till oss senast 15 januari 2021.

Söka Rh-anpassad utbildning (PDF-dokument, 140 bytes)

Till ansökan ska du bifoga

Observera att ytterligare handlingar krävs i ansökan, se respektive dokument.

Publicerat fredag 23 oktober 2020