Efter grund- och specialskolan

Det finns många alternativ efter grund- och specialskolan. Det finns till exempel riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning och även gymnasium som är anpassade för elever som har rörelsehinder.

Om du har gått på en av våra specialskolor svarar våra studievägledare på frågor om framtida studier, yrken och arbetsliv. De ger information om samhällets arbetsliv, villkor och samt information och stöd i att söka gymnasieutbildning eller annan fortsatt utbildning.

  • De vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • De arbetar tillsammans med elevernas lärare i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • De är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Riksgymnasier, högskola och det framtida yrkeslivet

Läs om riksgymnasium för elever som är döva, har en hörselnedsättning, är dövblinda eller har en språkstörning.

Läs om riksgymnasier för elever med rörelsehinder.

Ur ett längre tidsperspektiv kan det även bli aktuellt med högre studier och så småningom även ett yrkesliv.

Inspirerande exempel

Livet efter skolan - Malin

Möt Malin som har gått på Birgittaskolan i Örebro. Hon arbetar idag i styrelsen som ordförande i Dövblind ungdom, DBU.

Livet efter skolan - Stina

Möt Stina, småbarnsmamma, husbyggare och enhetschef som tidigare gått på Kristinaskolan.

Livet efter skolan - Glenn

Möt Glenn som studerat på Ekeskolan och som nu bor i egen lägenhet på Tjörn utanför Göteborg. Han arbetar på ett hunddagis när han inte tränar elektronskytte.

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan

Vi får möta lärarstudenten Ivan Cosic på Örebro Universitet. Han växlar varje dag mellan sina båda språk och för att klara sina studier använder han sig också av teckenspråkstolkning.

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan, på teckenspråk

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria

Här får vi möta Maria Norberg som jobbar som egen företagare på Teckenbro AB. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk.

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria, på teckenspråk

Publicerat tisdag 31 mars 2020