Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Här hittar du information och ansökningsblankett för att ansöka om mottagande vid någon av våra specialskolor, eller i förskoleklass vid en specialskola. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver sammanlagt tio specialskolor, med olika inriktningar. Varje specialskola erbjuder en skolmiljö som ger eleverna möjlighet till delaktighet och utveckling.

Så ansöker du

För att ansöka om en plats vid någon av våra specialskolor så fyller du i vår ansökningsblankett. Du använder samma ansökningsblankett oavsett vilken skola som är aktuell. Din ansökan kommer då att hanteras av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Förutom ansökningsblanketten ska du också bifoga olika handlingar, så att nämnden kan bedöma din ansökan och avgöra om ditt barn tillhör någon av specialskolans målgrupper.

När kan jag lämna ansökan?

Du kan ansöka om en plats i specialskolan eller förskoleklass vid specialskolan när som helst under pågående läsår. 

Om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 i specialskola hösten nästkommande år måste du lämna in en komplett ansökan senast den 15 november.

Om det saknas någon handling

Om du skickar in en ofullständig ansökan, till exempel att det saknas någon handling, skickar vi brev till dig om att du behöver komplettera ansökan med det som saknas. Det är viktigt med ett komplett underlag så att nämnden får en helhetsbild av ditt barns behov och förutsättningar. Saknas handlingar kan det innebära att beslut tas på ett underlag som inte är komplett. Det är därför viktigt att skicka med alla handlingar som vi behöver för att bedöma din ansökan. 

Om du väljer att skicka in en ansökan som saknar nödvändiga handlingar kan det även innebära att du får vänta längre tid på ett beslut då ansökan måste kompletteras innan beslut. Det kan leda till att ditt barn inte kan få en skolplacering när du önskar. 

Vad händer efter att du skickat in ansökan?

Publicerat fredag 10 september 2021