Ansökan till deltidsutbildning

Det finns möjlighet för barn som är döva eller har hörselnedsättning som tillhör specialskolans målgrupp men går i skola på sin hemort att under sin skolgång få delar av sin undervisning på en av våra skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Det kallar vi för deltidsutbildning.

Vi utformar deltidsutbildningen utifrån individuella behov 

Elever som är döva eller har hörselnedsättning som går i en skola nära hemmet har möjlighet att få delar av sin utbildning på någon av våra regionala skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Att vara deltidselev innebär att eleven kommer till specialskolan vissa dagar eller veckor under läsåret. Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med elevens hemskola utifrån individuella behov. Förutom att få undervisning får eleven möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.

Vi samarbetar med elevens hemskola

En viktig del i erbjudandet är samarbetet med elevens hemskola. Hos oss får eleven förutsättningar att utveckla ännu fler av sina förmågor. Det gör vi genom att förstärka och komplettera den undervisning eleven får på hemmaplan. Hemskolan och specialskolan kan på det här sättet stödja varandra i syfte att ge eleven möjlighet att nå betygskriterierna och ibland en högre nivå.

Inom deltidsutbildningen föreslår vi även att lärare vid specialskolan och hemskolan, besöker varandras skolor. Syftet med detta är att dels se och sätta sig in i elevens situation och dels hämta erfarenhet och inspiration av varandras verksamheter. Allt i syfte att möta eleven utifrån ett helhetsperspektiv.

Avtal mellan kommun och specialskolan

För att eleven ska kunna delta i deltidsutbildningen upprättas ett avtal mellan hemkommunen och specialskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare tillsammans med skolans rektor eller skolledare och barnets lärare är överens om behovet av att delta i specialskolans deltidsutbildning.

Söka deltidsutbildning

Om du som vårdnadshavare är intresserad av att ditt barn ska få deltidsutbildning på en av våra skolor kan du ta kontakt med rektorn på berörd skola och diskutera vad skolan kan erbjuda ditt barn.

Deltidsutbildning går att söka till under hela året. Du fyller i en ansökningsblankett för deltidsutbildning (PDF-dokument, 135 kB) och skickar den till oss. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du beställa den från oss. Du beställer via e-post: spsm@spsm.se eller via telefon: 010-473 50 00.

Ansök till deltids-utbildning

Alla barn som är döva eller har nedsatt hörsel
går inte i våra special-skolor.
De går i skola på sin hem-ort.

För de eleverna finns det möjlighet att
få delar av sin undervisning hos oss.
Det kallar vi för deltidsutbildning.

Specialskolorna är två-språkiga.
Här talar vi både svenska och
svenskt tecken-språk.

Vi anpassar undervisningen
till ditt barn

Deltids-eleverna går kvar i sina skolor.

De kommer till specialskolan vissa dagar
eller vissa veckor under läs-året.

Vi planerar undervisningen
tillsammans med elevens hem-skola.
Vi anpassar den till elevens behov.

På specialskolan får eleven träffa
andra barn och ungdomar i liknande situation.
Det är bra för eleven. 

Här finns specialskolorna

Våra skolor finns på flera platser i Sverige.

De här har deltidsutbildning:

Vi samarbetar med
elevens hemskola

Hos oss kan eleven lära sig nya saker.

Vi på specialskolan kompletterar
den undervisningen eleven får i sin hemskola.
Det är därför viktigt att skolorna samarbetar.

Hos oss får eleven utveckla ännu fler förmågor.
Eleven får chans att klara skolan bättre.

Det är bra om elevens olika lärare
besöker varandras skolor.
Då kan de sätta sig in i elevens situation bättre.
De kan lära sig av varandra
och få inspiration.

Avtal mellan kommun
och specialskolan

För att eleven ska kunna få deltidsutbildning
behövs ett avtal.
Det är kommunen och specialskolan
som skriver det avtalet.
Men det är viktigt att ni alla är överens.

Tycker ni alla att ditt barn behöver få den här utbildningen?

Föräldrar, barnets lärare och rektor
behöver tala med varandra innan.

Gör så här

Vill du att ditt barn ska få deltidsutbildning?

Vilken specialskola ligger närmast?

Börja med att ta kontakt med rektorn på den skolan.
Ta reda på vad de kan göra för ditt barn.
Vad kan de erbjuda?

Tala också med barnets lärare och rektor. 

Du kan söka till deltidsutbildning under hela året.

Fyll i blanketten

Ansöknings-blankett till deltidsutbildning (PDF-dokument, 74 kB).

Fyll i blanketten och skriv under med ditt namn.
Skicka den till oss.

Kan du inte skriva ut blanketten?

Beställ den från oss.
Då skickar vi den till dig med posten.
Beställ via e-post: spsm@spsm.se.
Eller ring oss på 010-473 50 00. 

Fjärr-undervisning i teckenspråk

Elever som har en hörsel-nedsättning
kan även få undervisning på distans
i svenskt teckenspråk.
Då behöver barnet inte åka till specialskolan.

Om ditt barn vill få fjärrundervisning
ansöker du till det på en
annan blankett. 

Läs mer om fjärrundervisning.

Publicerat onsdag 31 augusti 2022