Bilden visar två elever som lyssnar intensivt på en lektion. En av eleverna räcker upp handen.

Ansökan till deltidsutbildning

Det finns möjlighet för barn som är döva eller har hörselnedsättning som tillhör specialskolans målgrupp men går i skola på sin hemort att under sin skolgång få delar av sin undervisning på en av våra skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Det kallar vi för deltidsutbildning.

Vi utformar deltidsutbildningen utifrån individuella behov 

Elever som är döva eller har hörselnedsättning som går i en skola nära hemmet har möjlighet att få delar av sin utbildning på någon av våra regionala skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Att vara deltidselev innebär att eleven kommer till specialskolan vissa dagar eller veckor under läsåret. Vi planerar innehållet i undervisningen tillsammans med elevens hemskola utifrån individuella behov. Förutom att få undervisning får eleven möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.

Vi samarbetar med elevens hemskola

En viktig del i erbjudandet är samarbetet med elevens hemskola. Hos oss får eleven förutsättningar att utveckla ännu fler av sina förmågor. Det gör vi genom att förstärka och komplettera den undervisning eleven får på hemmaplan. Hemskolan och specialskolan kan på det här sättet stödja varandra i syfte att ge eleven möjlighet att nå fler kunskapskrav och ibland en högre nivå.

Inom deltidsutbildningen föreslår vi även att lärare vid specialskolan och hemskolan, besöker varandras skolor. Syftet med detta är att dels se och sätta sig in i elevens situation och dels hämta erfarenhet och inspiration av varandras verksamheter. Allt i syfte att möta eleven utifrån ett helhetsperspektiv.

Avtal mellan kommun och specialskolan

För att eleven ska kunna delta i deltidsutbildningen upprättas ett avtal mellan hemkommunen och specialskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare tillsammans med skolans rektor eller skolledare och barnets lärare är överens om behovet av att delta i specialskolans deltidsutbildning.

Söka deltidsutbildning

Om du som vårdnadshavare är intresserad av att ditt barn ska få deltidsutbildning på en av våra skolor kan du ta kontakt med rektorn på berörd skola och diskutera vad skolan kan erbjuda ditt barn. Elever som har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp kan även få fjärrundervisning i svenskt teckenspråk

Deltidsutbildning går att söka till under hela året. Du fyller i en ansökningsblankett för deltidsutbildning (PDF-dokument, 74 kB) och skickar den till oss. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du beställa den från oss. Du beställer via e-post: spsm@spsm.se eller via telefon: 010-473 50 00.

Om ditt barn även vill delta i fjärrundervisning i svenskt teckenspråk ansöker ni om detta på en separat blankett.

Publicerat tisdag 10 augusti 2021