Ansökan till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Här berättar vi om vilka som kan söka till specialskola, hur ansökan går till, sista ansökningsdag och vilka som beslutar om mottagande i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola.

Vilka tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola?

Specialskolan tar emot elever som behöver en annan skolform för att kunna utvecklas och lära. Specialskolan har årskurs 1-10. Vid samtliga skolenheter med specialskola finns också skolformen förskoleklass.

För att tas emot i skolformen specialskola måste en elev tillhöra specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800). För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste nämnden kunna bedöma att barnet tillhör specialskolans målgrupp.

Här beskriver vi kriterierna för vilka barn och elever som tas emot i specialskola samt vid förskoleklass i specialskola: 

Besök gärna skolan innan du söker

Innan du ansöker om att ditt barn ska tas emot rekommenderar vi att du först tar kontakt med skolan. Genom ett samtal eller besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i specialskola eller i förskoleklass vid specialskola. Ta gärna kontakt med eller besök skolan i god tid innan det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass eller årskurs 1 i specialskolan, gärna minst ett år innan. 

När ska du söka?

Du kan söka närsomhelst under pågående läsår, men om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 i specialskola hösten nästkommande år ska du lämna in ansökan med alla handlingar som behövs senast den 15 november.

Eftersom specialskola och förskoleklass är olika skolformer innebär inte ett beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola att barnet automatiskt kommer tas emot i specialskolan när det är dags för årskurs 1.

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och du vill att ditt barn ska börja i specialskolan behöver du därför ansöka på nytt senast den 15 november året innan ditt barn ska börja i årskurs 1.

Ansökan under pågående läsår vid byte av skolform

Behöver ditt barn börja en annan tid under året, till exempel vid byte av skolform, rekommenderar vi att du snarast skickar in en ansökan. Nämnden kommer att besluta om din ansökan vid det sammanträde som är lämpligast tidsmässigt. Om nämnden fattar beslut om mottagande i specialskola eller i förskoleklass vid specialskola är det rektor vid mottagande skola som avgör när det är möjligt för ditt barn att börja i specialskolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Vem beslutar om mottagande i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ett barn ska tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola. Det är sedan rektor vid den skola där barnet får sin skolplacering som bestämmer när ditt barn får en plats i skolan. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. 

Det är 7 kap. 6 § Skollagen (2010:800) samt förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten som styr vilka som tillhör målgrupperna för specialskolan. Nämnden utgår från dessa bestämmelser och de prövar din ansökan utifrån samtliga målgrupper. 

Om nämnden skulle avslå din ansökan till specialskola årskurs 1-10 har du möjlighet att överklaga beslutet.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Läs mer om vad som händer efter ansökan

Så här söker du

Du behöver fylla i en ansökningsblankett och bifoga olika handlingar i ansökan. Vi behöver lite olika information och underlag beroende på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Har du frågor om ansökan? Vi har svarat på vanliga frågor om ansökan. Hittar du inte svaret på din fråga får du gärna mejla eller ringa oss. När du skickat in din ansökan tar det lite tid innan du får ett beslut, mer om detta får du veta på vad som händer efter ansökan.

Publicerat måndag 7 juni 2021