Ansökan till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Här berättar vi om vilka som kan söka till specialskola, hur ansökan går till, sista ansökningsdag och vilka som beslutar om mottagande i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola.

Vilka tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola?

Specialskolan tar emot elever som behöver en annan skolform för att kunna utvecklas och lära. Specialskolan har årskurs 1-10. Vid samtliga skolenheter med specialskola finns också skolformen förskoleklass.

För att tas emot i skolformen specialskola måste en elev tillhöra specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800). För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola måste vi kunna bedöma att barnet tillhör specialskolans målgrupp.

Här beskriver vi kriterierna för vilka elever som tas emot i specialskola samt vid förskoleklass i specialskola: 

Besök gärna skolan innan du söker

Innan du ansöker om att ditt barn ska tas emot rekommenderar vi att du först tar kontakt med skolan. Genom ett samtal eller besök kan du få en bra uppfattning om skolan passar ditt barn och vad det innebär att gå i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola. Ta gärna kontakt med eller besök skolan i god tid innan det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass, gärna minst ett år innan. 

När ska du söka?

Ansökan med alla handlingar som behövs när du söker ska ha lämnats in senast den 15 november om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass vid specialskola eller i specialskola hösten nästkommande år. 

Eftersom specialskola och förskoleklass är olika skolformer innebär inte ett beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola att barnet automatiskt kommer tas emot i specialskolan när det är dags för årskurs 1.

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola och du vill att ditt barn ska börja i specialskolan behöver du därför ansöka på nytt senast den 15 november året innan ditt barn ska börja i årskurs 1.

Behöver ditt barn börja en annan tid under året, rekommenderar vi att du snarast skickar in en ansökan och tar kontakt med den aktuella skolan för att få veta när de skulle ha möjlighet att ta emot ditt barn. Till exempel kan skolan behöva förbereda sig inför ditt barns inskolning. Hur omfattande förberedelserna är samt vilka resurser skolan har avgör hur snabbt ditt barn kan börja. Innan skolan kan ta emot ditt barn ska nämnden först utreda om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp och fatta beslut om mottagande.

När du skickar in en ansökan efter den 15 november behandlas den på det nämndmöte som är lämpligast tidsmässigt

Vem beslutar om mottagande i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola?

Det är Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning som fattar beslut om ett barn ska tas emot i specialskola samt i förskoleklass vid specialskola. Det är sedan rektor vid den skola där barnet tas emot som bestämmer när ditt barn får en plats i skolan.

Det är 7 kap. 6 § Skollagen (2010:800) samt förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten som styr vilka som tillhör målgrupperna för specialskolan. Nämnden utgår från dessa bestämmelser och de prövar din ansökan utifrån samtliga målgrupper oavsett vilken skola ansökan gäller. 

Om nämnden skulle avslå din ansökan till specialskola årskurs 1-10 har du möjlighet att överklaga beslutet.

Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass. Se Överklagandenämndens beslut med dnr 2020:1539.

Läs mer om vad som händer efter ansökan

Så här söker du

Du behöver fylla i en ansökningsblankett och bifoga olika handlingar i ansökan. Vi behöver lite olika information och underlag beroende på vilken funktionsnedsättning ditt barn har. Har du frågor om ansökan? Vi har svarat på vanliga frågor om ansökan. Hittar du inte svaret på din fråga får du gärna maila eller ringa oss. 

Publicerat fredag 11 september 2020