Två elever som pratar om något medan den ena tittar ner i en bok.

Skolalternativ

Vilken skola som passar just ditt barn är svårt att säga, då det är individens behov och önskemål som styr valet.

Den här informationen är tänkt att vägleda dig som förälder till barn med funktionsnedsättning när det gäller att välja skola för ditt barn.

Det är viktigt att skolan fungerar bra både i klassrummet och socialt utanför klassrummet. Båda delarna behövs för att barn ska utvecklas. Alla elever har också rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar i samspel med kamrater och lärare.

En bra princip är att hålla ett öga på hur skolan fungerar och det är också bra att vara medveten om att det kan finnas behov av att byta skola under barnets skolgång. Till exempel från nuvarande skola till en klass med särskild inriktning, specialskola eller tvärt om. Eleverna ska kunna utvecklas och uppnå en god måluppfyllelse med hjälp av lärare som har hög och rätt kompetens för sitt uppdrag och som kan möta eleverna där de är.

Olika behov – eleven i fokus

Vissa barn får bättre förutsättningar att utvecklas i en klass med färre elever och där lokalerna är anpassade för eleverna. Det kan till exempel handla om hur klassrummet är möblerat, lärmiljön och tillgång till höselteknik. Eleverna får även möjlighet att identifiera sig med andra barn i liknande situation, vilket gör att de blir tryggare och också kan känna sig säkrare i andra grupper och sammanhang.

För de elever som har rätt att gå i grundsärskolan och som mår bra av att gå där, är det en bra skolform. Vad man behöver komma ihåg är att det finns en del konsekvenser på kort och lång sikt, till exempel möjligheten till vidare studier och möjligheter i yrkeslivet.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och för att kunna delta i undervisningen. För att få förutsättningar att nå skolans mål behöver vissa elever en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Specialskolan lär ut detsamma som grundskolan gör, fast på ett annat sätt. Nyckelord för specialskolan är individanpassning, flexibilitet och kunskap om de funktionsnedsättningar skolans målgrupper har.

Mer information om olika skolalternativ

I menyn och via länkarna nedan hittar du mer information om undervisning i specialskola, kommunal skola och fristående skola.

Publicerat onsdag 29 juli 2020