Fakturafrågor

Specialpedagogiska myndigheten arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel).

Det gäller myndighetens samtliga inköp av både varor och tjänster som berörs av lagen om offentlig upphandling.

Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi göra hanteringen mer effektiv och miljövänlig. Det är även en del av vårt uppdrag enligt förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Skicka elektronisk faktura till oss

Du kan också välja att skicka fakturor via post till vår scanningscentral:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
FE 249
838 80 Frösön
Organisationsnummer: 202100-5745

Organisationskod som referens

Alla fakturor ska ha en organisationskod som referens. Koden får du som leverantör av din beställare inom myndigheten. Koden behövs för att fakturan ska kunna hanteras i vårt ekonomisystem.

Organisationskoden börjar med en bokstav som följs av tre siffror, till exempel A123. Ange koden i fakturans övre del.

Fakturor betalas per 30 dagar efter fakturadatum (se Räntelag 1975:635), om inget annat avtalats. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Om du fått en faktura från oss

Har du frågor om hur du ska betala en faktura, kontakta i första hand Ingela Sundqvist.

Vid frågor om faktura för boende eller habilitering vid ett riksgymnasium för elever med rörelsehinder, även kallade rh-anpassad utbildning.

Publicerat fredag 12 oktober 2012 Granskat onsdag 7 november 2018