Bloggen

Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens blogg.

Här delger olika personer som arbetar inom vår myndighet sitt perspektiv på händelser, förslag och idéer som får konsekvenser för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och deras utbildning.

Våra blogginlägg

Publicerat tisdag 17 september 2013 Granskat fredag 11 november 2016
Specialpedagogiska skolmyndighetens flagga

Välkommen till bloggen!

Här delger våra medarbetare sitt perspektiv på aktuella frågor i skolvärlden och kring händelser, förslag och idéer som får konsekvenser för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och deras utbildning.

Läs fler blogginlägg