Skolnet

Skolnet är våra specialskolors utbildningsplattform. Elever och vårdnadshavare kan genom Skolnet följa arbetet i skolan. I Skolnet publiceras nyheter, viktig information, scheman, närvaro och elevens kunskapsutveckling. Frånvaroanmälan ska också göras via Skolnet.

Skolnet är byggt som ett socialt nätverk på internet mellan elever, vårdnadshavare och skolans personal. Alla kan både ge och ta emot information.

Med Skolnet blir skolan mer flexibel. När en elev inte kan komma till skolan kommer hon eller han ändå kunna delta i skolarbetet.

Logga in på Skolnet

Om du är elev på en av våra skolor loggar du in på Skolnet genom att använda den dator som du får låna från skolan.

Skolnet består nu av två delar som du som vårdnadshavare når genom att logga in med BankID/Mobilt BankID.

Genom att logga in till Mitt barns lärande kan du följa ditt barns kunskapsutveckling, ta del av pedagogiska planeringar, bedömningar och den individuella utvecklingsplanen.

Läs om hur inloggningen fungerar:

Välkommen in!

Publicerat måndag 7 september 2015 Granskat onsdag 4 september 2019