Samverkan med Skolverket

Kontinuerlig dialog och kontakt med Skolverket är en förutsättning för att vi ska kunna kvalitetssäkra budskap och information kring lagar och förordningar i skolan.

Specialpedagogik för lärande

Aktuellt samarbete med start hösten 2016 till och med 2019 är Skolverkets utbildningssatsning för lärare som heter Specialpedagogik för lärande. Det är en nationell kompetenshöjande satsning där SPSM bidrar med kompetens och relaterat material. Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar, fyller vi på med vårt eget fördjupningsmaterial.

Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

I samarbete med Skolverket har vi spelat in filmen Relation och motivation- hur kan skolan bli meningsfull för alla elever. Filmen är en del av Skolverkets utbildningssatsning Specialpedagogik för lärande där SPSM bidrar med bland annat studiematerial och kunskap.
Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat måndag 6 augusti 2018