Samverkan med MTM

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Uppdraget ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus.

– Det är viktigt att det finns läromedel som passar elevers och vuxenstuderandes olika behov. Därför är det bra med en kartläggning så att vi ser var luckorna finns gällande tillgängliga läromedel. Här har staten ett gemensamt uppdrag och vi ska samarbeta med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), säger Fredrik Malmberg generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nu publicerar vi kartläggningen över tillgängliga läromedel.

Kartläggningen är en del i MTM:s och Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag att göra en översyn av tillgången till läromedel som passar personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Kartläggningen bestod av samtal och enkätundersökningar med berörda parter och genomfördes av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Kartläggningen skulle ske objektivt och därför var det väsentligt att den utfördes av en extern part.

Till och med 15/10 fanns möjlighet för intressenter utanför MTM och SPSM att lämna synpunkter på kartläggningen. Läs mer på MTM:s webbplats.

Hearing om tillgången till tillgängliga läromedel

Den 12 oktober hölls en hearing med inbjudna deltagare om tillgången till tillgängliga läromedel. Nu kan du läsa anteckningarna och resultatet från hearingen och även ta del av resultatet från den digitala hearingen. Läs mer om Hearingen på MTM:s webbplats

Publicerat tisdag 30 maj 2017 Granskat måndag 30 oktober 2017