Material till Specialpedagogik för lärande

Här finns länkar till publikationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten som ingår eller kan komplettera materialet i Specialpedagogik för lärande.

 

Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

I samarbete med Skolverket har vi spelat in filmen Relation och motivation- hur kan skolan bli meningsfull för alla elever. Filmen är en del av Skolverkets utbildningssatsning Specialpedagogik för lärande där SPSM bidrar med bland annat studiematerial och kunskap.

Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsatsning. Den vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem. Syftet med satsningen är att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen, få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt. Samt utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Ansvariga för genomförandet av satsningen är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat torsdag 18 juni 2020