Digital handledarträff i Skåne

Du som avslutat handledarutbildningen inom Specialpedagogik för lärande är varmt välkommen att delta vid en första digital nätverksträff. Syftet är att vi tillsammans får en arena där alla handledare i Skåne kan ge varandra stöd i arbetet genom erfarenhetsutbyte med oss Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som bollplank.

Vi på SPSM sätter stort värde i att skapa ett nätverk med dig som handledare för Specialpedagogik för lärande. Bara i Skåne län finns cirka 140 handledare, tänk vilken möjlighet till utbyte av erfarenheter! Vi hoppas att nätverket kan ge en nulägesorientering och fånga upp och diskutera de behov av stöd som finns i de olika verksamheterna i kommunerna. Tillsammans lyfter vi goda exempel och dilemman och vi möjliggör kollegialt lärande.  

13.30

Inledning

13.40–14.10

Presentation av resultatet från utvärderingar av Specialpedagogik för lärande, Göteborgs universitet och Strategirådet

14.15

Gruppdiskussioner – Diskussion och erfarenhetsutbyte.

15.30

Fortsatt nätverkande – Hur går vi vidare?

15.50-16.00

Summering och avslut

Anmälan digital handledarträff i Skåne

Välj datum
Publicerat tisdag 8 september 2020