Samverkan med Skolverket

Kontinuerlig dialog och kontakt med Skolverket är en förutsättning för att vi ska kunna kvalitetssäkra budskap och information kring lagar och förordningar i skolan.

Specialpedagogik för lärande

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar, sedan sommaren 2018, gemensamt för fortbildningen för lärare som heter Specialpedagogik för lärande. Tidigare var Skolverket ensamt ansvarig för satsningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrog med kompetens och relaterat material. Fortbildningen pågår till och med vårterminen 2021.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Den första juli 2019 träder garantin för tidiga insatser gällande läsa, skriva och räkna ikraft. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med Skolverket fått i uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser utifrån garantin i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Läs mer om Garanti för tidiga insatser

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat måndag 4 november 2019