Material till Specialpedagogik för lärande

Här finns länkar till publikationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten som ingår eller kan komplettera materialet i Specialpedagogik för lärande.

 

Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

I samarbete med Skolverket har vi spelat in filmen Relation och motivation- hur kan skolan bli meningsfull för alla elever. Filmen är en del av Skolverkets utbildningssatsning Specialpedagogik för lärande där SPSM bidrar med bland annat studiematerial och kunskap.
Publicerat torsdag 26 november 2020