Förändringar under coronapandemin

Här får du råd om hur skolan kan arbeta med det kollegiala lärandet inom Specialpedagogik för lärande, under coronapandemin och information om vad som gäller om ni deltar i kompetensutvecklingen inom ramen för statsbidrag. Ansvariga för genomförandet av satsningen är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så kan skolan arbeta med det kollegiala lärandet under coronapandemin

Rektor beslutar om förändrad organisation för det kollegiala arbetet

Rektorn har ansvaret för sin skolas organisation. Under rådande omständigheter kan rektor behöva undersöka alternativ till att genomföra det kollegiala arbetet på andra sätt. Följande frågor kan vara ett stöd för dig som är rektor

 • Hur ser frånvaron ut? Är det under rådande omständigheter möjligt att genomföra träffarna eller behöver vi hitta nya tider?
 • Är det möjligt att organisera de kollegiala träffarna i mindre grupper?
 • Finns det möjlighet att möblera rummet på ett sådant sätt att det blir ett större avstånd mellan deltagarna?
 • Finns det möjlighet att organisera de kollegiala träffarna digitalt?

Vid digitala träffar kan följande aspekter vara bra att tänka på

 • Har alla tillgång till de digitala verktyg som krävs?
 • Har alla tillgång till programvara som krävs?
 • Hur kan handledaren strukturera samtalet för att alla ska få talutrymme?
 • Hur kan deltagarna signalera att de vill ha ordet?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med att låta kameran vara på under träffarna?

Undervisa på distans eller med hjälp av fjärrundervisning

Utifrån skolans organisation av undervisning kan det finnas behov av att anpassa undervisningsaktiviteten i moment C till att även kunna genomföras på distans eller med fjärrundervisning. Utgå från de exempel på undervisningsaktiviteter som lyfts i modulerna. Följande frågor kan vara ett stöd i planeringen och genomförande av undervisningsaktiviteten

 • Har alla elever de digitala förutsättningar som krävs för att kunna delta i distans eller fjärrundervisning?
 • Hur kan ni förbereda eleverna inför att genomföra undervisning på distans?
 • Finns det delar av den planerade undervisningsaktiviteten som bör struktureras på ett annat sätt? Hur skulle en sådan förändring kunna se ut?
 • Finns det delar av undervisningsaktiviteten som behöver få ta mer tid?

Konkreta råd vid undervisning på distans 

Mer om att organisera och undervisa på distans på Skolverkets webbplats

Ni som genomför Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag

Under våren 2020 omarbetade vi och Skolverket modulerna inom Specialpedagogik för lärande. De flesta moduler består nu av fyra delar istället för, som tidigare, åtta delar vardera.

Ni som genomför Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag ska genomföra minst tre av utbildningsmodulerna, innehållande totalt 12 delar. Om ni vill och har möjlighet kan ni genomföra fyra moduler.

Publicerat tisdag 23 mars 2021