Samverkan för obruten skolgång för placerade barn och unga

SAMS - Samverkan mellan socialtjänst och skola

Modellen omfattar barn och unga som placeras i  samhällsvård på grund av social utsatthet och är en anpassning av den tidigare SiSam-modellen.

SiSam -  en samverkansmodell för placerade barn i ungdomshem

Modellen omfattar barn och unga som placeras i Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem och gäller samverkan mellan skola, socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Nätbaserad kurs om samverkan vid placering

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder den nätbaserade kursen Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård. Fokus är på samverkan enligt SAMS- och SiSam-modellen kring barn och ungdomars skolgång och om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn.

Kursen vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare och elevhälsa i skola, socialtjänst samt Statens institutionsstyrelse eller andra HVB hem.

Nästa kursstart är hösten 2019. Håll koll på våra nätbaserade kurser.

Publicerat onsdag 20 februari 2019