Samverkan med myndigheter, lärosäten och andra aktörer

De tre skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen samverkar för att fullfölja arbete med regeringen strategi för funktionshinderpolitiken inom utbildningsområdet.

Hur vi arbetar med andra aktörer för att förbättra villkoren för våra målgrupper?

Att driva samverkan med hög kvalitet tillsammans med nyckelintressenter bidrar till att öka verksamhetens kvalitet med målgrupperna i fokus. Vi samverkar med ett stort antal externa aktörer som inte är skolhuvudmän. Samverkan med externa aktörer sker på olika sätt genom samarbete och medverkan. Vi sprider information, och vi medverkar som experter inom specialpedagogiska frågor. SPSM samverkar för att utveckla kunskap hur utbildning och utvecklingsmöjligheter kan anpassas för våra målgrupper.

Samverkan med berörda myndigheter, lärosäten och samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Våra samverkanspartners kan vara myndigheter, lärosäten, offentliga eller privata utbildningsaktörer, intresseorganisationer som kan vara nationella eller internationella. Extern samverkan sker i samtliga av våra verksamheter.

Samverkan med viktiga aktörer som företräder våra målgrupper

De tre skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen samverkar för att fullfölja arbete med regeringen strategi för funktionshinderpolitiken inom utbildningsområdet.

Du kan läsa mer om vår samverkan i menyn

Publicerat måndag 27 juni 2022