Talespersoner

Myndigheten har talespersoner som är väl insatta i ämnen och frågeställningar som vi ofta får frågor om från media.

Kontakta Erika Bergman och Kajsa Thunholm i vår presstjänst för att komma i kontakt med de talespersoner som presenteras här.

Pressansvarig

Kajsa Thunholm

010 473 58 31 Skicka e-post

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post

Matematik­svårigheter

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Pressbild Denho Özmen

Nyanlända elever och funktions­nedsättning

Prov, bedömning och betyg

Extra anpassningar och särskilt stöd

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Pressbild, Pia Persson

Tillgänglighet

Delaktighet

Språkstörning

Digitalt lärande

Håkan Bergqvist

Auditiv miljö

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat onsdag 10 april 2019