Nytt studiepaket från SPSM sätter fokus på utveckling och lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Att kunna uttrycka sig, visa vad man vill och behöver är grundläggande behov för varje människa. Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten ett studiepaket om undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är på en tidig utvecklingsnivå. Fokus är elevernas rätt att lära sig och bli så självständiga som möjligt.

Det nya studiepaket vänder sig till alla som arbetar i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning och handlar om undervisning i det som heter ämnesområden, det vill säga estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

–  Det här är en elevgrupp som behöver uppmärksammas. De har samma rätt som andra elever att få en bra utbildning så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Eleverna behöver förutsättningar att vara delaktiga i sin egen undervisning och att få lära sig tillsammans med sina klasskamrater, säger Therese Lindahl, rådgivare på SPSM, och en av dem som tagit fram Studiepaket Ämnesområden.

Vänder sig till hela arbetslaget

Det är många olika professioner och medarbetare som arbetar med eleverna, som lärare, elevassistenter, specialpedagoger och logopeder. Studiepaketet är utformat så att arbetslag ska kunna arbeta med det tillsammans. Vissa delar är särskilt riktade till rektorer, och lyfter vikten av samverkan mellan olika aktörer, som skola, habilitering eller LSS-boende som elevgruppen som läser ämnesområden möter.

Studiepaketet tar upp frågor om planering av undervisningen, hur man kan följa upp undervisningen och elevernas lärande och råd kring hur man skapar bra delaktighet. Materialet tar också om det som heter Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, ett viktigt område för att kunna arbeta på ett bra sätt med lärande och självständighet för elever som inte har ett talat språk.

– Alla som jobbar med eleverna måste ha kunskap om hur eleverna får bra förutsättningar att lära sig. Det är väldigt värdefullt att arbetslagen får sitta ner tillsammans och lära och dela med sig av erfarenheter. Elevassistenterna behöver också får möjlighet att delta, de är nära eleverna och mycket delaktiga i lärandet och är ofta de som först uppfattar elevernas framsteg och behov, konstaterar Therese Lindahl.

Studiepaketet är digitalt och finns att läsa här på vår webbplats:

För mer information kontakta SPSM:s presstjänst:
Erika Bergman, pressekreterare, tel 010-473 50 51, epost erika.bergman@spsm.se.

För intervju kontakta:
Therese Lindahl, rådgivare och kursledare, tel 010-473 54 26, epost therese.lindahl@spsm.se.

Publicerat onsdag 21 september 2022