Specialskolornas logotyper

Varje specialskola har en egen logotyp för att skapa identitet och närhet. Logotypen utgår från SPSM:s egen men har den aktuella skolans namn. På detta sätt markeras både den enskilda skolan och tillhörigheten till SPSM.

Skolornas logotyper används i kontakter med föräldrar. I de fall det finns framtaget förtryckt material med myndighetens logotyp, till exempel visitkort, mappar och kuvert, ska de användas. Om du ska ta fram ett material som ska användas utåtriktat bör du ta kontakt med myndighetens kommunikationsenhet.

Samma regler gäller för skolornas logotyper som för myndighetens. Logotyperna finns i färg, svart och vitt. Här visar vi några exempel

Publicerat måndag 5 november 2012 Granskat fredag 22 februari 2019