Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för myndigheten, indelade efter respektive avdelning.

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Birgitta Olsson Tapper, Kommunikationschef
  • Erika Bergman, Pressansvarig

Fredrik Malmberg

010 473 60 88 Skicka e-post

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post

Avdelningen för verksamhetsutveckling

Ronny Kilander, avdelningschef
Birgitta Olsson Tapper, kommunikationschef

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Ronny Kilander

010 473 60 04 Skicka e-post

Statsbidragsavdelningen

Maria Östman, avdelningschef
Sara Håkansson, kommunikatör

Maria Östman (Härnösand)

010 473 50 87 Skicka e-post

Sara Håkansson

010 473 60 07 Skicka e-post

Läromedelsavdelningen

Jonny Fjellner, läromedelschef
Anna Rosenberg, kommunikatör

Jonny Fjellner

010 473 50 99 Skicka e-post

Anna Rosenberg

010 473 53 48 Skicka e-post

Norra regionen

Åsa Vikström, regionchef
Hanna Lindell, kommunikatör

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Hanna Lindell

010 473 55 23 Skicka e-post

Mellersta regionen

Per Ekström, regionchef
Maria Sjöberg, kommunikatör

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Maria Sjöberg

010 473 51 05 Skicka e-post

Östra regionen

Åsa Karle, regionchef
Kajsa Thunholm, kommunikatör

Åsa Karle

010 473 55 22 Skicka e-post

Kajsa Thunholm

010 473 58 31 Skicka e-post

Västra regionen

Sirpa Niemi, regionchef
Emelie Hedberg, kommunikatör

Sirpa Niemi

010 473 62 31 Skicka e-post

Emelie Hedberg

010 473 57 77 Skicka e-post

Södra regionen

Kenneth Drougge, regionchef
Petra Eklund, kommunikatör

Kenneth Drougge

010 473 53 87 Skicka e-post

Petra Eklund

010 473 57 57 Skicka e-post
Publicerat tisdag 10 juli 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018