Kontaktpersoner

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Birgitta Olsson Tapper, Kommunikationschef
  • Erika Bergman, Pressansvarig

Fredrik Malmberg

010 473 60 88 Skicka e-post

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post

Avdelningen för verksamhetsutveckling

Ronny Kilander, avdelningschef
Birgitta Olsson Tapper, kommunikationschef

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Ronny Kilander

010 473 60 04 Skicka e-post

Statsbidragsavdelningen

Kenneth Drougge, avdelningschef
Sara Håkansson, kommunikatör

Kenneth Drougge

010 473 53 87 Skicka e-post

Sara Håkansson

010 473 60 07 Skicka e-post

Läromedelsavdelningen

Jonny Fjellner, läromedelschef
Anna Rosenberg, kommunikatör

Jonny Fjellner

010 473 50 99 Skicka e-post

Anna Rosenberg

010 473 53 48 Skicka e-post

Norra regionen

Åsa Vikström, regionchef

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Mellersta regionen

Per Ekström, regionchef
Maria Sjöberg, kommunikatör

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Maria Sjöberg

010 473 51 05 Skicka e-post

Östra regionen

Åsa Karle, regionchef
Kajsa Thunholm, kommunikatör

Åsa Karle

010 473 55 22 Skicka e-post

Kajsa Thunholm

010 473 58 31 Skicka e-post

Västra regionen

Sirpa Niemi, regionchef

Sirpa Niemi

010 473 62 31 Skicka e-post

Södra regionen

Christer Fleur, regionchef
Petra Eklund, kommunikatör

Christer Fleur

010 473 55 50 Skicka e-post

Petra Eklund

010 473 57 57 Skicka e-post
Publicerat tisdag 10 juli 2012 Granskat tisdag 4 juli 2017