Pressrum

Här kan du som journalist hitta kontaktpersoner inom vår myndighet. Här finns också pressmeddelanden och pressbilder.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Erika Bergman och Kajsa Thunholm i vår presstjänst hjälper dig att hitta rätt person inom myndigheten.

Här kan du hitta våra remissvar.

Publicerat onsdag 30 september 2015 Granskat onsdag 13 februari 2019