Specijalno-pedagoška podrška

Obrazovno okruženje mora biti dostupno svim učenicima. Da bi deca, mladi i odrasli sa posebnim potrebama za podrškom imali jednake uslove obrazovanja, potrebno je da steknu znanje o dostupnosti.

To može značiti da škola svim đacima nudi mogućnost da čitaju, pišu i računaju po sopstvenim uslovima. Da pedagozi imaju strategije kako da prilagode učenje i nastavna sredstva. I da postoji znanje o sudelovanju, nastupanju prema učenicima, alternativnim alatima, fizičkoj dostupnosti i prilagođenoj fizičkoj aktivnosti u školskoj organizaciji.

Mi smo partner za saradnju

Predškolske i školske ustanove ili obrazovanje za odrasle se mogu nama obratiti za savete u vezi sa specijalno-pedagoškim pitanjima. Mi doprinosimo našom kompetencijom tako što sarađujemo sa komunama i nezavisnim predškolskim i školskim ustanovama. To se dešava kroz naših pet regionalnih delatnosti. U većini slučajeva je jedan odgovoran za školu ili radni tim koji stupa u kontakt sa našim specijalno-pedagoškim savetnicima. Pitanja mogu biti o pedagoškim strategijama i načinima ophođenja, pedagoškim posledicama smanjenja funkcionalne sposobnosti ili o razvoju kompetencija. U drugim slučajevima mi možemo pokrenuti inicijativu za susret, kako bismo shvatili koje su potrebe komune i škole za dugoročnom specijalno-pedagoškom podrškom.

Mi takođe nudimo besplatno dalje obrazovanje. Važne ciljne grupe naših kurseva, obrazovanja na daljinu, konferencija, seminara i veb seminara, su pedagozi i upravnici škola. Podrška koju pružamo putem savetovanja kod specijalno-pedagoških pitanja, važi za sve oblike školskih ustanova po 1. poglavlju. 1 § Zakona o školstvu.

Dodatna podrška sa specijalno-pedagoškim istraživanjima

Pri našim nacionalnim resursnim centrima, sprovode se specijalno-pedagoške dijagnostike i istraživanja. To se radi uz pomoć timova sa različitim kompetencijama i u saradnji sa pedagozima iz predškolski ili školskih ustanova, te sa drugim važnim licima oko deteta ili učenika. Resursni centar nudi kurseve i za roditelje.

Resursni centar prihvata decu i učenike sa:

  • oštećenim vidom, sa dodatnim smanjenjem funkcionalnih sposobnosti ili bez njega
  • ozbiljnim govornim poremećajima
  • oštećenjem sluha u kombinaciji sa poremećajem u razvoju i ili autizmom, kao i sa
  • urođenom/ranom gluvoćom i slepilom.
Publicerat torsdag 30 augusti 2018