Naše specijalne škole

Državne specijalne škole, pet regionalnih i tri nacionalne, prihvataju učenike kojima je potrebna alternativa običnoj osnovnoj školi.

Roditelji su ti koji predaju zahtev ako njihovo dete treba da ide u specijalnu školi. U slučaju da učenik nema mogućnosti prevoza do škole, postoje mogućnosti boravka i vanškolskih aktivnosti tokom polugodišta.

Naše regionalne specijalne škole

Učenici koji su gluvi ili imaju oštećen sluh, mogu da pohađaju naše regionalne specijalne škole. Nastava je dvojezična i odvija se, kako na švedskom znakovnom jeziku, tako i na švedskom govornom jeziku i pismu.

Specijalna škola nudi jezički ambijent koji obezbeđuje uslove za razumevanje i korišćenje, kako znakovnog jezika tako i švedskog jezika, potrebnog u svim školskim situacijama. Kroz ovu dvojezičnost se povećava mogućnost učenika da dalje nastavi studije i da učestvuje u društvu.

Nacionalne specijalne škole

Škole koje primaju učenike iz čitave zemlje imaju različite ciljne grupe. Nastava, okolina i način komunikacije su prilagođeni potrebama učenika.

„Åsbackaskolan" u Erebrou, za učenike sa oštećenim sluhom u kombinaciji sa poremećajem u razvoju i za učenike koji su od rođenja gluvi i slepi. Škola nudi obrazovanje po predispozicijama i potrebama svakog učenika. Mi potenciramo razvijanje volje i želje kod učenika za zajedništvo, saradnju i komunikaciju u dvojezičnom okruženju.

„Hällsboskolan" u Stokholmu i Umeu, za učenike sa ozbiljnim govornim poremećajem. Škola nudi nastavu, sa fokusom na jezik i komunikaciju, na različite načine. Ovo se odigrava u obrazovnom okruženju prilagođenom ciljnoj grupi, iz ugla individualnih potreba učenika.

„Ekeskolan" u Erebrou, za učenike sa oštećenim vidom u kombinaciji sa dodatnim smanjenjem funkcionalnih sposobnosti. Škola nudi nastavu po školskim predmetima koja je prilagođena osobama sa oštećenim vidom, azbuku za slepe, vežbe orijentacije i pomeranja, kao i trening samostalnosti, a sve to je prilagođeno individualnim potrebama svakog učenika.

Biti učenik u nekoj od naših specijalnih škola

Mi nudimo učenicima okruženje koje daje mogućnost za sudelovanje i razvoj. Svi mogu učestvovati u socijalnoj saradnji, osetiti pripadnost i razvijati se kao individue.

Sadržaj specijalne škole se ne razlikuje posebno od sadržaja u osnovnoj školi. Oni koji rade u specijalnoj školi su eksperti da nastavu učine dostupnom ciljnoj grupi te škole. Specijalna škola ima veliki broj nastavnika i manje grupe učenika, kako bi se učenici obrazovali u skladu sa svojim individualnim predispozicijama. Specijalna škola je desetogodišnja. Sve specijalne škole, osim škole „Hällsboskolan" u Stokholmu, imaju i predškolsko odeljenje.

Publicerat fredag 17 augusti 2018