Polski (Polska)

Witamy na naszych stronach w języku polskim. Tutaj można znaleźć informacje dotyczące szwedzkiego systemu kształcenia, misji Urzędu ds. Pedagogiki Specjalnej oraz naszych szkół specjalnych.

W Szwecji obowiązkowe jest ukończenie dziewięcioletniej szkoły podstawowej. Dla uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły podstawowej, istnieje alternatywa w postaci szkoły podstawowej dla osób z oligofrenią i szkoły specjalnej.

Dowiedz się więcej o szwedzkim systemie kształcenia

Nasza misja

Urząd ds. Pedagogiki Specjalnej (Specialpedagogiska skolmyndigheten; SPSM) prowadzi działania zmierzające do zapewnienia, aby dzieci, młodzież i osoby dorosłe — niezależnie od możliwości, którymi dysponują — mogły osiągnąć swoje cele w zakresie kształcenia. Nasza misja jest urzeczywistniana poprzez wsparcie w dziedzinie pedagogiki specjalnej, nauczanie w szkołach specjalnych, dostępne materiały dydaktyczne oraz pomoc publiczną.

Dowiedz się więcej o naszej misji i o naszych szkołach

Skontaktuj się z nami

Publicerat torsdag 9 augusti 2018