Alîkarîya perwerdehî ya taybetî

Divê jîngeha xwendinê ji bo hemû xwendekaran berdest be. Zanyarî li ser berdestkirinê hewce ye da ku îmkanên hevqîmet pêşkêşî zarok, ciwan û mezinan yên ku hewcedarîya wan bi alîkarîyê heye bê kirin.

Maneya vê dikare ew be ku xwendingeh îmkanan bide xwendekaran ku ew li gor şertên xwe binivîsin, bixwînin û bihesibînin. Ku rê û awa li ba perwerdekaran hebin bê çawa hînbûn û alavên hînkirinê bên guncandin. Û ku di rêxistina xwendingehê de zanyarî li ser beşdarbûn, miamelekirin, alavên bedîl (yên din), berdestbûna fîzîkî û çalakîya laşî ya guncandî hebin.

Em wek hevkar dixebitin

Pêşdibistan, xwendingeh û xwendinên mezinan dikarên ji bo şîretkarîyê derbarê pirsên girêdayî perwerdeya taybetî peywendîyê bi me re bikin. Em bi hevkarîkirinê li gel belediyeyan yan pêşdibistan û xwendingehên serbixwe şarezahî û pisporîya xwe pêşkêş dikin. Em wê bi rêya pênc navendên xwe yên herêmî dikin. Piranîya caran berpirsiyarek ji xwendingehê yan komeka xebatê peywendîyê bi şêwirmendên me yên perwerdeya taybetî re dike. Pirsên wan dikarin derbarê rê û awa û helwêstên perwerdehî, netîceyên perwerdehî yên seqetîyê yan pêşxistina şarezahî û qabiliyetê bin. Di hin halên din de, mimkin e em bi xwe daxwaza hevdîtinê bikin da nîqaşê bikin ka hewcedarîya belediye yan xwendingehê bi alîkarîya perwerdehî ya taybetî ya domdirêj heye.

Pêşdibistan, xwendingeh û xwendinên mezinan dikarên ji bo şîretkarîyê derbarê pirsên girêdayî perwerdeya taybetî peywendîyê bi me re bikin. Em bi hevkarîkirinê li gel belediyeyan yan pêşdibistan û xwendingehên serbixwe şarezahî û pisporîya xwe pêşkêş dikin. Em wê bi rêya pênc navendên xwe yên herêmî dikin. Piranîya caran berpirsiyarek ji xwendingehê yan komeka xebatê peywendîyê bi şêwirmendên me yên perwerdeya taybetî re dike. Pirsên wan dikarin derbarê rê û awa û helwêstên perwerdehî, netîceyên perwerdehî yên seqetîyê yan pêşxistina şarezahî û qabiliyetê bin. Di hin halên din de, mimkin e em bi xwe daxwaza hevdîtinê bikin da nîqaşê bikin ka hewcedarîya belediye yan xwendingehê bi alîkarîya perwerdehî ya taybetî ya domdirêj heye.

Alîkarîya zêdetir ji bo lêkolînên derbarê perwerdeya taybetî

Lênêrînên mintezem û lêkolîn derbarê perwerdeya taybetî li navendên me yên li seranserî welatî tên bi rê ve birin. Komeka xwedî pisporîyên cuda bi hevkarî li gel perwerdekaran ji pêşdibistan yan xwendingehan û li gel kesûkarên zarokî yan xwendekarî van lênêrîn û lêkolînan çê dikin. Navendên me yên îmkanan kursan jî pêşkêşî dêûbavan dikin.

Ev navend pêşwazîya wan zarok û xwendekaran dike yên ku:

  • çavqisûr in û seqetîyeka din li ba wan hebe yan nebe
  • qisûra dijwar di zimanê wan de heye
  • qisûr di bihîstinê de li gel mezinbûna nenormal û/yan otîzm li ba wan heye û
  • ji zikmakî yan ji zaroktîya zû kerr yan kor in.
Publicerat tisdag 3 januari 2017 Granskat torsdag 30 augusti 2018