Qalabka waxbarashada ee la heli karo

Waxaannu ku taameynaa in ardayda oo dhan ay helaan waxbarasho isu dhiganta. Markaas waxaa muhiim ah in la helo qalab waxbarasho oo la heli karo, waafaqsanna ardayga duruufihiisa.

Tala bixinteenna waxaa ku jiro su'aalo ku aaddan qalab waxbarasho. In badan doorashada baraha ee qalabka waxbarashadu aadbuu muhiim ugu yahay ardayga si uu hadafka ugu gaaro sida kuwa kale.

Bandhigga qalabkeenna waxbarashada iyo adeegga raadinta ee barteenna intarneedka waxaannu ku uruurinay qalab waxbarasho oo la xiriira habka waxbaridda gaarka ah iyo qalab loogu tala galay ardayda qaababka dugsi ee kala duwan. Nala soo xiriir haddii aad dooneysid in aad booqatid wax ka mid ah bandhigyadeenna.

Waxaannu soo saarnaa qalab waxbarasho oo ku aaddan meelaha uusan suuqa ganacsigu baahida dabooleynin. Waxaa intaas ka dheeri ah in aannu sameyneyno is waafajinno ku aaddan qalab waxbarasho oo madbacado ay soo saareen, xiisagelinayana horuumarka iyo qalabka waxbarashada suuqa yaalla ee la xiriira habka waxbaridda gaarka ah iyadoo madbacadaha la siinayo kaalmo dhaqaale iyo taageerooyin tala bixineed.

Publicerat måndag 9 januari 2017