ติดต่อ

สำนักงานความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

คุณติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ 010 473 50 00

หรือทางเท็กซ์โฟน : 010 473 68 00

อีเมล: spsm@spsm.se

Publicerat onsdag 11 januari 2017