โรงเรียนการศึกษาพิเศษของเรา

โรงเรียนการศึกษาพิเศษของรัฐระดับภูมิภาคห้าโรงเรียน และระดับชาติสามโรงเรียน
รับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนทางเลือกแทนโรงเรียนขั้นพื้นฐานปกติ

ผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นสมัครให้บุตรของตนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ถ้านักเรียนอยู่ในระยะทางที่ไม่สามารถไปกลับได้
ก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ประจำและมีกิจกรรมนันทนาการในแต่ละภาคเรียนด้วย

โรงเรียนการศึกษาพิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ ของเรา

นักเรียนที่เป็นใบ้หรือมีความบกพร่องในการได้ยินสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษของเราในภูมิภาคต่าง ๆ โดยจะจัดการเรียนการสอนสองภาษา ส่วนหนึ่งเป็นภาษามืออีกส่วนหนึ่งเป็นการพูดหรือการเขียนด้วยภาษาสวีเดน โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะนำเสนอ สภาพแวดล้อมของการเรียนภาษาที่ให้โอกาสในการพบปะและการใช้ทั้งภาษามือและภาษาสวีเดนที่โรงเรียนในทุก ๆ สถานการณ์ การจัดการเรียนสองภาษาจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะศึกษาต่อและมีส่วนร่วมในชุมชน

โรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับชาติ

โรงเรียนต่าง ๆ ที่รับนักเรียนจากทั่วประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน การเรียนสอน สภาพแวดล้อม และวิธีการในการติดต่อสื่อสารจะถูกปรับให้เหมาะสมโดยยึดความต้องการจำเป็นของนักเรียนเป็นหลัก

โรงเรียนโอสบัคกา (Åsbackaskolan) ที่เออเรบรู (Örebro)
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการได้ยินที่มีปัญหาในการพัฒนาการของร่างกายร่วมด้วย และนักเรียนที่เป็นใบ้มาแต่กำเนิด
โรงเรียนนี้ให้การศึกษาโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคน
เราทุ่มเทความสำคัญให้กับการเพิ่มความสนใจและการมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันของนักเรียน
การสังสรรค์และการติดต่อสื่อสารในสภาพแวดล้อมสองภาษา

รงเรียนแฮ็ลสบู (Hällsboskolan) ที่สตอกโฮล์ม (Stockholm) และอูเมโอ (Umeå) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านภาษาแบบรุนแรง
โรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นในเรื่องของภาษาและการติดต่อสื่อสารโดยวิธีการต่าง ๆ
ซึ่งจะทำในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียเอ๊คเก (Ekeskolan) ที่เออเรบรู (Örebro) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการมองเห็น
และมีความบกพร่องในการพัฒนาการของร่างกายร่วมด้วย โรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ให้เข้ากับการมีปัญหาในการมองเห็น
และการใช้อักษรเบรลล์ การจำและคุ้นเคยกับสถานที่ การเคลื่อนที่
รวมทั้งการฝึกให้ช่วยตัวเองได้โดยคำนึงถึงความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคน

การเป็นนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษของเรา

เราจัดสิ่งแวดล้อมที่จะให้โอกาสในการที่จะได้มีส่วนร่วมและการพัฒนาการแก่นักเรียน
โดยนักเรียนทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่ง และได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล

เนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษไม่ได้แตกต่างจากโรงเรียนขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ
บุคลากรของโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีความเชี่ยวชาญที่จะทำให้การศึกษาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีจำนวนครูผู้สอนในสัดส่วนที่สูงและมีกลุ่มนักเรียนขนาดเล็กเพื่อให้ตรงกับสภาพเงื่อนไขของนักเรียนแต่ละคน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีกำหนดเวลาสิบปี นอกจากนี้โรงเรียนการศึกษาพิเศษทุกแห่งยกเว้นโรงเรียนแฮ็ลสบู (Hällsboskolan)
ที่สตอกโฮล์มยังเปิดรับชั้นเตรียมประถมอีกด้วย

Publicerat fredag 17 augusti 2018