อุปกรณ์การเรียนการสอน

เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนทุก ๆ คนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
ดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เข้ากับสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความจำเป็นของนักเรียน

ในคำแนะนำของเราจะระบุเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้ด้วย มีหลาย ๆ
ครั้งที่การเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอนของผู้สอนเป็นตัวชี้วัดในการที่นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขความเท่าเทียมกัน

ในนิทรรศการแสดงอุปกรณ์การเรียนการสอนและบริการค้นหาบนเว็บไซต์ของเราจะมีการรวบรวมอุปกรณ์การเรียนการสอนพิเศษเฉพาะสำหรับนักเรียนในโ
โรงเรียนต่าง ๆ ไว้ สามารถติดต่อเราได้หากต้องการชมนิทรรศการต่าง ๆ ของเรา

เรามีการผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ตลาดการค้าทั่วไปไม่ได้สนองความต้องการที่จำเป็นนี้อีกด้วย นอกจากนี้เราก็เป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีการดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการ และกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงนำเสนออุปกรณ์เหล่านี้ผ่านทางงบช่วยเหลือจากรัฐและช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ผลิตด้วย

Publicerat onsdag 11 januari 2017