การช่วยเหลือด้านความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้จะต้องพร้อมเสมอสำหรับนักเรียนทุกคน การที่เด็ก ๆ
เยาวชนและผู้ใหญ่ที่จำเป็นต่อความช่วยเหลือจะได้มีโอกาสรับการศึกษาที่เท่าเทียมกันจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึง

ในส่วนนี้อาจหมายถึง การที่โรงเรียนเสนอโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้อ่าน เขียน และการฝึกเลขคณิตตามเงื่อนไขของแต่ละคน
การที่ผู้สอนมีกลวิธีในการประยุกต์การให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน และการมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเรียน
การปฎิบัติเครื่องมือต่าง ๆ ความพร้อมทางกายภาพ และกิจกรรมออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะสมภายในสถาบันการศึกษา

เราคือผู้ร่วมงาน

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนต่าง ๆ หรือการศึกษาผู้ใหญ่สามารถติดต่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ
เราให้ความช่วยเหลือด้วยความเชี่ยวชาญเราโดยการร่วมทำงานกับทางเทศบาลต่าง ๆ หรือโรงเรียนอนุบาลเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ
ดำเนินการผ่านหน่วยงานของเราในห้าภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้ารับผิดชอบโรงเรียน
หรือคณะทำงานที่ติดต่อกับผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ คำถามต่าง ๆ อาจจะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน
และการดำเนินการสอน การสอนที่สอดคล้องกับสภาวะทุพพลภาพหรือเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อีกกรณีหนึ่งคือเราจะเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านความเชี่ยวชาญทางการศึก
ษาพิเศษในระยะยาวของเทศบาลหรือโรงเรียนต่าง ๆ

นอกจากนี้เรายังมีการเสนอการศึกษาต่อโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับหลักสูตร การเรียนทางไกล
การประชุมสัมนา และการสัมมนาทางเว็บไซต์ของเรา คือ ผู้สอนและผู้นำสถานศึกษา
โดยให้ความช่วยเหลือในรูปของคำแนะนำเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษแก่โรงเรียนทุกรูปแบบตามที่บัญญัติในหมวด 1 มาตรา
1 ของ พ.ร.บ การศึกษา

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตรวจสอบความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ

ที่ศูนย์ทรัพยากรแห่งชาติของเราจะมีการประมวลข้อมูลเพื่อการวางแผนการสอนและการตรวจสอบความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือกันระหว่างทีมของผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายกับผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนและบุคคลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กหรือนักเรียน ศูนย์นี้ยังนำเสนอหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บิดามารดาอีกด้วย

ศูนย์นี้จะรับเด็กและนักเรียนดังต่อไปนี้

  • มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่มีหรือไม่มีภาวะทุพพลภาพด้านอื่น ๆ ด้วย
  • มีความบกพร่องด้านพัฒนาการทางภาษาแบบรุนแรง
  • มีความบกพร่องด้านการได้ยินควบคู่กับมีปัญหาด้านพัฒนาการและหรือออทิสติก รวมทั้ง
  • เป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิดหรือปฐมวัย
Publicerat torsdag 30 augusti 2018