ภาษาไทย (Thailändska)

ยินดีต้อนรับสู่ภาคภาษาไทยของเรา ที่นี่ท่านจะได้อ่านเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน
เกี่ยวกับงานรับผิดชอบของสำนักงานความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ (Specialpedagogiska skolmyndigheten) และโรงเรียนการศึกษาพิเศษของเรา

การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่ประเทศสวีเดนจะเป็นการศึกษาภาคบังคับ และประกอบด้วยเก้าชั้นปี
สำหรับนักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนทางเลือกระดับขั้นพื้นฐาน จะมีโรงเรียนการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน (grundsärskolan) และโรงเรียนเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสวีเดน

งานที่เรารับผิดชอบ

สำนักงานความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ (Specialpedagogiska skolmyndigheten=SPSM) ทำงานรับผิดชอบเพื่อให้เด็ก
เยาวชนและผู้ใหญ่ได้รับโอกาสเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการศึกษาของตนไม่ว่าศักยภาพของร่างกายจะเป็นอย่างไร
เราดำเนินงานดังกล่าวด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ การเรียนการสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
การจัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และงบช่วยเหลือจากรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เรารับผิดชอบและโรงเรียนของเรา

ติดต่อเรา

Publicerat torsdag 9 augusti 2018