حمایت آموزش ویژه

محیط فراگیری برای همه دانش آموزان بایستی قابل دسترس باشد. برای اینکه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان نیازمند به حمایت بتوانند امکان آموزش برابر داشته باشند، نیاز به دانش قابل دسترس بودن است.

این امر میتواند به این مفهوم باشد که مدرسه به همه دانش آموزان امکان خواندن، نوشتن و حساب کردن را تحت شرایط فردی خودشان ارائه دهد. اینکه مربیان روش هایی دارند که چگونه، یادگیری و وسایل یادگیری می توانند تطابق داده شوند. و دانش مشاركت، نحوه برخورد، ابزار جايگزين، حضور فيزيكى و فعاليت هاى فيزيكى سازگار شده در سازمان مدرسه وجود دارد.

ما شرکای همکاری هستیم

پيش دبستانى ها، مدارس یا آموزش بزرگسالان می توانند جهت دریافت راهنمایی در باره سوال های مربوط به آموزش ویژه به ما رجوع نمایند. ما از طريق همكارى با كمونها يا مدارس غير وابسته و مدارس، مهارت خود را در اختيار قرار ميدهيم. اين امر از طريق پنج حوزه فعاليتى ما صورت ميگيرد. اكثر مواقع يك مسئول براى مدرسه یا تیم کار در مدرسه وجود دارد كه با راهنماى آموزش ويژه ما تماس ميگيرد. سوالها ميتوانند در ارتباط با روشهاى آموزشى و شيوه هاى تصميم گيرى، عواقب آموزشى افت كارآيى يا در باره رشد مهارت باشند. در موارد دیگر ممکن است ما برای داشتن یک جلسه پیشقدم شویم و در باره نیاز کمون ها یا مدارس جهت یک حمایت آموزش ویژه دراز مدت دلیل ارائه دهیم.

ما حتی آموزش های تکمیلی رایگان ارائه می دهیم. مهمترین گروه های مخاطب ما برای دوره ها، آموزش های از راه دور، کنفرانس ها، سمینار ها و سمینارهای اینترنتی ما مربیان و مدیران مدارس میباشند. حمایتی که ما از طریق راهنمایی مرتبط با سوالهای آموزش ویژه ارائه می دهیم مربوط می شود به کلیه انواع مدارس طبق بخش ١ پاراگراف ١ قانون مدارس.

حمایت اضافه همراه تحقیقات آموزش ویژه

در مراکز سراسری منابع کار ما تحقیقات و بررسی های مدارس ویژه انجام می شود. این کار توسط تیمی با صلاحیت های مختلف با همکاری مربیان پیش دبستان یا مدرسه و سایر افراد مهم اطراف کودک یا دانش آموز انجام می شود. مرکز منابع کار همچنین برای والدین دوره آموزشی ارائه می دهد.

مرکز منابع کار این دسته کودکان و دانش آموزان را می پذیرد:

• افت بینایی همراه با یا بدون سایر افت کارآیی
• ناهنجارى شديد زبانى
• افت شنوایی همراه با اختلال رشدی و یا آئوتیسم همچنین
• نابينائى ناشنوائى مادرزادى /زودرس

 

Publicerat torsdag 30 augusti 2018