فارسى (Persiska)

به صفحات فارسى ما خوش آمديد. در اين قسمت می توانید در مورد سامانه آموزش سوئد، در مورد آموزش ويژه اداره آموزش وپروش و مدارس ويژه ما بخوانيد.

در سوئد دوره ابتدائى و راهنمایى اجبارى است و شامل نه سال تحصيلى ميباشد. براى دانش آموزانى كه نياز به جايگزين كردن دوره ابتدائى و راهنمایی دارند مدارس استثنایان و مدارس ويژه هست.

در باره سامانه آموزش سوئدى بيشتر بخوانيد.

وظايف ما

آموزش ويژه اداره آموزش و پرورش (SPSM) تلاش می کند تا كودكان، نوجوانان و بزرگسالان صرفنظر از توانائى جسمى ايشان، بتوانند شرايط مناسب را براى رسيدن به اهداف درسى خويش داشته باشند. اين كار را ما از طريق حمايت آموزش ويژه، تدريس در مدارس ويژه، كمك درسى موقت و كمك هاى دولتى انجام ميدهيم.

در باره وظايف ما و مدارس ما بيشر بخونيد

با ما تماس بگيريد

Publicerat torsdag 9 augusti 2018