Statsbidragsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten hanterar bidrag av olika slag till en sammanlagd summa av cirka 400 miljoner kronor per år.

Utöver handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag bedrivs uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat tisdag 23 oktober 2018

Kontakt

Maria Östman (Härnösand)

010 473 50 87 Skicka e-post