Statsbidragsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten hanterar bidrag av olika slag till en sammanlagd summa av cirka 400 miljoner kronor per år.

Utöver handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag bedrivs uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen.

Kenneth Drougge Chef Statsbidragsavdelningen

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018

Kontakt

Kenneth Drougge

010 473 53 87 Skicka e-post
Tillbaka till toppen