Stabsavdelningen

Stabsavdelningen består av följande enheter

  • Ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Personal- och kompetensutveckling
  • It- och Servicedesk
  • Rättsfrågor och processtöd
  • Upphandling och lokalförsörjning

Patrik Granström är chef för Stabsavdelningen.

Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning

Ylva Zetterlund är chef för Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Enheten för personal och kompetensutveckling

Enheten är ett stöd inom personalfrågor till bland annat cheferna inom avdelningarna på myndigheten.

Marie Westerlund är chef för Enheten för personal och kompetensutveckling.

Enheten för it och Servicedesk

Peter Green är chef för Enheten it och Servicedesk.

Enheten för rättsfrågor och processtöd

Ulrika Ehlin är chef för Enheten rättsfrågor och processtöd.

Enheten för upphandling och lokalförsörjning

Patrik Granström är kontaktperson för Enheten för upphandling och lokalförsörjning.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat onsdag 17 januari 2018

Kontakt

Patrik Granström

010 473 60 10 Skicka e-post

Ylva Zetterlund

010 473 60 17 Skicka e-post

Peter Green

010 473 60 20 Skicka e-post

Marie Westerlund

010 473 60 05 Skicka e-post

Ulrika Ehlin

010 473 55 21 Skicka e-post