Verksamhetsområde Specialskola

Verksamhetsområde Specialskola består av Skolstödsenheten, Skolutvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdsenheten samt myndighetens specialskolor. 

Verksamhetsområdet Specialskola består av följande enheter

  • Skolstödsenheten
  • Skolutvecklingsenheten
  • Hälso- och sjukvårdsenheten
  • Våra specialskolor

Per Ekström är verksamhetsområdeschef för Specialskola.

Skolstödsenheten

Skolstödsenheten ska stödja specialskolans rektorer och skolchefen i att driva specialskolorna. Enheten ansvarar även för samordningen av områden som skolkök, vaktmästeri och arbetet med specialskolornas löpande skoladministration.

Eva Järviken är chef för Skolstödsenheten.

Skolutvecklingsenheten

Skolutvecklingsenheten har bland annat verksamhetsansvar för elevboende, fjärrundervisning av teckenspråk och teckenspråk syskon, barn till döva samt myndighetens barnombud.

Sabina Islamovic är chef för Skolutvecklingsenheten.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Inom specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. De legitimerade yrkesgrupper som arbetar inom myndigheten är skolsköterska, psykolog, logoped, fysioterapeut, ögonsjuksköterska samt från vårterminen 2019 även en skolläkare. 

Kristina Tinglöf är chef för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Våra specialskolor

Vi erbjuder plats på flera specialskolor runt om i landet. Fem av dessa riktar sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Här erbjuds en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö. Vi lägger stor vikt vid den akustiska miljön och utrustar våra lokaler med funktionell hörselteknik. Det är viktigt i och med den ökande andelen elever med kokleaimplantat och andra hörselhjälpmedel.

Varje elev får individuellt anpassad utbildning i en flexibel tvåspråkig miljö. Utbildningen är tioårig och motsvarar grundskolan.

Våra specialskolor:

Publicerat onsdag 9 september 2020