Västra regionen

Västra regionen omfattar Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi har också en specialskola som heter Vänersskolan och ligger i Vänersborg. Den vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Regionkontoret ligger i Göteborg.

  • Sirpa Niemi, Regionchef
  • Katerina Haglund, Administrativ chef
  • Anna-Karin Borg, Chef specialpedagogiskt stöd
  • Carianne Bäwerholm, Chef specialpedagogiskt stöd
  • Anna Karin Lauste, Rektor Vänersskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 13 oktober 2016

Kontakt

Sirpa Niemi

010 473 62 31 Skicka e-post

Katerina Haglund

010 473 55 11 Skicka e-post

Carianne Bäwerholm

010 473 53 01 Skicka e-post

Anna Karin Lauste

010 473 62 30 Skicka e-post