Östra regionen

Östra regionen omfattar Uppsala, Stockholms och Gotlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi har också två specialskolor, Manillaskolan och Hällsboskolan. Manillaskolan i Stockholm vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Hällsboskolan i Stockholm vänder sig till barn som har en grav språkstörning. Regionkontoret ligger i Stockholm.

  • Åsa Karle, Regionchef
  • Henning Törner, Administrativ chef
  • Ann-Sofi Pihlgren, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Maria Nyman, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Ann-Sofie Montelius, Rektor Manillaskolan
  • Elisabeth Ångström, tillförordnad Rektor Hällsboskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 5 oktober 2017

Kontakt

Åsa Karle

010 473 55 22 Skicka e-post

Henning Törner

010 473 56 20 Skicka e-post

Ann-Sofi Pihlgren

010 473 56 11 Skicka e-post

Maria Nyman

010 473 57 96 Skicka e-post

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Elisabeth Ångström

010 473 53 46 Skicka e-post