Norra regionen

Norra regionen omfattar Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi har också två specialskolor, Kristinaskolan som ligger i Härnösand och Hällsboskolan i Umeå. Regionkontoret ligger i Härnösand.

  • Åsa Vikström, regionchef 
  • Magnus Viklund, chef specialpedagogiskt stöd
  • Katarina Olsson, rektor Kristinaskolan
  • Jan Steneberg, rektor Hällsboskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 9 juni 2017

Kontakt

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Magnus Viklund

010 473 52 22 Skicka e-post

Katarina Olsson

010 473 55 87 Skicka e-post

Jan Steneberg

010 473 52 02 Skicka e-post