Norra regionen

Norra regionen omfattar Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

 Vi har också två specialskolor, Kristinaskolan som ligger i Härnösand och Hällsboskolan i Umeå. Regionkontoret ligger i Härnösand.

  • Åsa Vikström, regionchef 
  • Magnus Viklund, chef specialpedagogiskt stöd
  • Susanne Sandvärn, chef specialpedagogiskt stöd
  • Margareta Wikman, rektor Kristinaskolan
  • Jan Steneberg, rektor Hällsboskolan
  • Madeleine Wikström, chef verksamhetsstöd
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018