Norra regionen

Norra regionen omfattar Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi har också två specialskolor, Kristinaskolan som ligger i Härnösand och Hällsboskolan i Umeå. Regionkontoret ligger i Härnösand.

  • Kristiina Kulluvaara, Regionchef
  • Åsa Vikström, chef specialpedagogiskt stöd team AC och team BD, Västerbotten och Norrbotten
  • Magnus Viklund, chef specialpedagogiskt stöd team X och team YZ, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland
  • Katarina Olsson, rektor Kristinaskolan
  • Jan Steneberg, rektor Hällsboskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 30 september 2016

Kontakt

Kristiina Kulluvaara

010 473 50 96 Skicka e-post

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Magnus Viklund

010 473 52 22 Skicka e-post

Katarina Olsson

010 473 55 70 Skicka e-post

Jan Steneberg

010 473 52 02 Skicka e-post