Mellersta regionen

Mellersta regionen omfattar Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Regionkontoret är placerat i Örebro.

Vi har också tre olika specialskolor i Örebro. Dessa är:

  1. Birgittaskolan som är en skola med ett regionalt upptagningsområde och som vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning.
  2. Ekeskolan som tar emot elever från hela landet och som vänder sig till elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  3. Åsbackaskolan som tar emot elever från hela landet och som vänder sig till elever med elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Åsbackaskolan tar även emot elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.

 

  • Per Ekström, Regionchef och tillförordnad enhetschef för verksamhetsutveckling
  • Eva Järviken, Administrativ chef och tillförordnad chef specialpedagogiskt stöd
  • Kristina Lund, Chef specialpedagogiskt stöd
  • Linnea Höljer, Rektor Ekeskolan och Åsbackaskolan
  • Roger Holmström, Rektor Birgittaskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018

Kontakt

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Eva Järviken

010 473 68 36 Skicka e-post

Kristina Lund

010 473 51 90 Skicka e-post

Linnea Höljer

010 473 50 95 Skicka e-post

Roger Holmström

010 473 67 90 Skicka e-post