Ledningsgrupp

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Patrik Granström, chef Stabsavdelningen
  • Ronny Kilander, chef Avdelningen för Verksamhetsutveckling
  • Per Ekström, chef Mellersta regionen
  • Åsa Karle, chef Östra regionen
  • Åsa Vikström, chef Norra regionen
  • Sirpa Niemi, chef Västra regionen
  • Jonny Fjellner, chef Läromedelsavdelningen
  • Kenneth Drougge, chef Stadsbidragsavdelningen

Fredrik Malmberg

010 473 60 88 Skicka e-post

Patrik Granström

010 473 60 10 Skicka e-post

Ronny Kilander

010 473 60 04 Skicka e-post

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Åsa Karle

010 473 55 22 Skicka e-post

Åsa Vikström

010 473 54 75 Skicka e-post

Sirpa Niemi

010 473 62 31 Skicka e-post

Jonny Fjellner

010 473 50 99 Skicka e-post

Kenneth Drougge

010 473 53 87 Skicka e-post
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018