Ledningsgrupp

  • Fredrik Malmberg, Generaldirektör
  • Per Ekström, verksamhetsområdeschef för specialskola
  • Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd
  • Patrik Granström, verksamhetsområdeschef för stöd och styrning
  • Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef för kunskapsutveckling
  • Marie Westerlund, chef för Personalenheten
  • Nicklas Egilie, chef för Digitaliseringsenheten

Specialpedagogiska skolmyndighetens ledningsgrupp

Fredrik Malmberg

010 473 60 88 Skicka e-post

Per Ekström

010 473 51 80 Skicka e-post

Åsa Vikström-Nilsson

010 473 54 75 Skicka e-post

Patrik Granström

010 473 60 10 Skicka e-post

Aurora Lindberg

010 473 52 94 Skicka e-post

Marie Westerlund

010 473 60 05 Skicka e-post

Nicklas Egilie

010 473 59 06 Skicka e-post
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat tisdag 18 juni 2019