Ledningsgrupp

  • Aurora Lindberg, generaldirektör
  • (Vakant), verksamhetsområdeschef för kunskapsutveckling
  • Sabina Islamovic, vikarierande verksamhetsområdeschef för specialskola
  • Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd
  • Patrik Granström, verksamhetsområdeschef för stöd och styrning
  • Marie Westerlund, chef för Personalenheten
  • Eva-Li Littorin, chef för Kommunikationsenheten
  • Maria Jonsson, digitaliseringschef

Specialpedagogiska skolmyndighetens ledningsgrupp

Aurora Lindberg GD +46 10 473 52 94 Skicka e-post
Åsa Vikström-Nilsson +46 10 473 54 75 Skicka e-post
Patrik Granström +46 10 473 60 10 Skicka e-post
Eva-Li Littorin +46 10 473 53 45 Skicka e-post
Marie Westerlund +46 10 473 60 05 Skicka e-post
Maria Jonsson +46 10 473 52 03 Skicka e-post
Publicerat onsdag 31 maj 2023