Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

Vi arbetar med kunskapsutveckling, sammanställer och sprider forskning inom det specialpedagogiska området samt tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling består av följande enheter

  • Analys- och utvecklingsenheten
  • Digitaliseringsenheten

Aurora Lindberg är chef för verksamhetsområdet.

Analys- och utvecklingsenheten

Analys- och utvecklingsenheten samordnar arbetet kring forskning och utveckling i myndigheten och ansvarar för externa kontakter inom FoU.

Johan Östman är chef för Analys- och utvecklingsenheten.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten ansvarar för att analysera, utveckla och stärka myndighetens förmåga inom digitalisering.

Maria Jonsson är chef för Digitaliseringsenheten.

Publicerat tisdag 30 oktober 2018 Granskat fredag 21 februari 2020