Greger Bååt står vid en bokhylla

Generaldirektör

Generaldirektör Greger Bååth är utnämnd av utbildningsdepartementet. Greger Bååth kommer närmast från samma tjänst på den nu nedlagda
Specialskolemyndigheten (SPM). Dessförinnan har han bland annat varit rektor vid Birgittaskolan och Ekeskolan i Örebro. Han har också varit handikappsamordnare vid dåvarande planeringsberedningen i Mellersta regionen och haft flera uppdrag som regeringens särskilde utredare inom olika områden.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 30 september 2016

Kontakt

Greger Bååth

010 473 60 35 Skicka e-post