Generaldirektör

Generaldirektör Fredrik Malmberg är utnämnd av utbildningsdepartementet.

Fredrik Malmberg tillträdde som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten den 1 juli 2017. Generaldirektören är utsedd av regeringen och ytterst ansvarig för myndighetens verksamhet och resultat.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 8 mars 2019