Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Nämndens uppgifter regleras bland annat i skollagen (2010:800) och i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rh-anpassad utbildning betyder anpassad utbildning för personer med svåra rörelsehinder.

Nämnden består av

  • Karin Bergh, chef Rättsavdelningen på Kammarkollegiet, ordförande
  • Annika Nilsson, före detta samordnare SPSM, vice ordförande
  • Barbro Lagander, före detta verksamhetschef VO Stockholm, Habilitering & hälsa
  • Helene Engh, biträdande verksamhetschef och socionom, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
  • Jeanette Clausen, legitimerad logoped, Akademiska sjukhuset
  • Paula Hallberg, Undervisningsråd, Skolverket
  • Susanne Loheman, före detta specialpedagog, SPSM
  • Ulf Stenåsen, före detta skolchef, Kristianstad kommun
  • Tarja Birkoff, utvecklingsstrateg, Myndigheten för delaktighet.
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat tisdag 5 mars 2019