Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Nämndens uppgifter regleras bland annat i skollagen (2010:800) och i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rh-anpassad utbildning betyder anpassad utbildning för personer med svåra rörelsehinder. Sedan november 2019 har myndigheten delegerat till Nämnden att också besluta om mottagande av barn i förskoleklass vid skolenhet med specialskola.

Nämnden består av

  • Eva Liedström Adler, före detta Generaldirektör för Arbetsgivarverket, ordförande
  • Björn Klug, legitimerad psykolog/verksamhetschef, Källekullen Psykologi AB
  • Helene Engh, biträdande verksamhetschef och socionom, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
  • Jeanette Clausen, legitimerad logoped, Akademiska sjukhuset
  • Susanne Loheman, före detta specialpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Ulf Stenåsen, före detta skolchef, Kristianstad kommun
  • Tarja Birkoff, utvecklingsstrateg, Myndigheten för delaktighet.
  • Kenneth Karlsson, verksamhetschef barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län
  • Annica Emmervall, skoljurist, Skolverket
  • Anna Strandberg, legitimerad psykolog, Mindmap Psykologi AB
Publicerat fredag 28 maj 2021